Kategorije

Najpopularnije

 Vlasnik usluge u odnosu na billing kontakt

Vlasnikom usluge smatra se osoba u čijem je vlasništvu vlasnička e-mail adresa (tj....

 Općenito

Vlasništvo i promjena vlasništva te svi povezani procesi su određeni našim Uvjetima korištenja....