Općenito

Vlasništvo i promjena vlasništva te svi povezani procesi su određeni našim Uvjetima korištenja.

U Netdomeni postoji više tipova kontakata, sa više razina ovlasti prema hosting paketima, domenama i ostalim uslugama.

  • Email, SSL
  • 0 Korisnici koji smatraju članak korisnim
Je li ovaj odgovor koristan?

Related Articles

Vlasnik usluge u odnosu na billing kontakt

Vlasnikom usluge smatra se osoba u čijem je vlasništvu vlasnička e-mail adresa (tj....