Baza znanja

Vlasnik usluge u odnosu na billing kontakt

Vlasnikom usluge smatra se osoba u čijem je vlasništvu vlasnička e-mail adresa (tj. administrativna adresa) sa koje je i prvotno naručena usluga. U situacijama kada osoba u čijem je vlasništvu e-mail adresa sa koje je prvotno došla narudžba nije i osoba/firma koja vrši plaćanje, vlasnik je i dalje osoba koja je prvotno naručila uslugu (osoba koja je kod nas u sustavu navedena kao vlasnički kontakt.

Vlasnikom domene smatra se osoba koja je navedena kao vlasnik u whois bazi podataka za domenu.

Billing kontakt, točnije osoba ili firma koja vrši plaćanje ima pravo pristupu računima i ponudama, no nije automatski vlasnik usluge te ne može odrađivati plaćanje. Dakle osoba ili tvrtka na koju su glase ponude i računi za web hosting usluge nije vlasnik web hosting usluga, osim u slučaju kada se radi o istoj osobi/tvrtki koja je navedena kao vlasnički e-mail

  • Email, SSL
  • 0 Korisnici koji smatraju članak korisnim
Je li ovaj odgovor koristan?

Related Articles

Općenito

Vlasništvo i promjena vlasništva te svi povezani procesi su određeni našim Uvjetima korištenja....