Naziv projekta: NETDOMENA - Razvojem do konkurentnosti

Korisnik projekta: NETDOMENA d.o.o. za pružanje usluga, Lošinjska 6, 53270 Senj

O projektu

U sklopu projekta provest će se sljedeće aktivnosti:

 • 1. Razvoj kapaciteta za konkurentno poslovanje
  • 1.1. Izrada specifičnog softvera
  • 1.2. Nabava standardnog softvera za unaprjeđenje odnosa s klijentima
  • 1.3. Obuka zaposlenika za korištenje novog sustava
 • 2. Promidžba i vidljivost
  • 2.1. Grafičke usluge
 • 3. Upravljanje projektom i administracija
  • 3.1. Vođenje projekta i administracija
  • Priprema i provođenje postupaka nabave

Ciljevi i rezultati projekta

Opći cilj projekta je unapređenje ekonomske uspješnosti malog i srednjeg poduzetništva u područjima s razvojnim posebnostima Hrvatske. Ovaj projekt će omogućiti uspješno i održivo poslovanje Netdomene d.o.o. u Senju kroz povećanje konkurentnosti i učinkovitosti poduzeća, što će u konačnici doprinijeti i razvoju malog i srednjeg poduzetništva u područjima s razvojnim posebnostima Hrvatske. Ovim projektom se potiče i razvoj informacijskog društva u Hrvatskoj.

Specifični cilj ovog projekta je povećanje konkurentnosti i učinkovitosti Netdomene d.o.o. na nacionalnom i međunarodnom tržištu uz zadržavanje postojećih i otvaranje novih radnih mjesta, uvođenjem novih IKT sustava, što će omogućiti optimiziranje poslovnih procesa, integriranje poslovnih funkcija, učinkovitu organizaciju tijeka rada i poboljšanje interakcije s klijentima.

Očekivani rezultati projekta:

 • 1. Povećani prihod od prodaje za 65% u 2019. godini u odnosu na 2015. godinu
 • 2. Sačuvana 2 radna mjesta
 • 2 nova radna mjesta u 2019. godini

Vrijednost projekta

Ukupna vrijednost projekta iznosi 340.000,00 kuna. Projekt sufinancira Europska unija iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija Europskog fonda za regionalni razvoj u iznosu 306.000,00 kuna, odnosno 90% ukupne vrijednosti projekta.

Razdoblje provedbe projekta
Razdoblje provedbe projekta je od 15.01.2017. do 15.09.2017. godine.

Kontakt osoba za više informacija
Voditelj projekta je Josip Šojat, direktor Netdomene d.o.o.

Kontakt:
info@netdomena.hr